Sytuacja prawna dziecka w chińskim systemie prawa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Łukasiewicz, Jakub M.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja pozycji prawnej dziecka na gruncie chińskiego prawa prywatnego. W uwagach wstępnych zaprezentowano system rejestracji narodzin chińskich dzieci, odwołano się do polityki jednego dziecka oraz polityki dwójki dzieci. Następnie przedstawiono specyfikę ochrony dziecka na gruncie ustawy – Prawo małżeńskie z 1989 r. z uwzględnieniem regulacji dotyczących tzw. nabożności synowskiej xiao, a także przedstawiono instytucję opieki prawnej sprawowanej przez rodziców wobec dziecka na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej.
The main aim of this articleis to try to present the child’s legal position under Chinese private law. At the outset it was presented the registration system for the birth of Chinese children and it was made reference to the policy of one child and the policy of two children. Then, it was presented the specificity of child protection under the Act – Marriage Law of 1989 taking into account regulations regarding the so-called xiao filial piety. Finally it was presented the institution of legal guardian ship provided by parents over the child according to General Rules of the Civil Law of the People’s Republic of China.
Opis
Słowa kluczowe
władza rodzicielska , nabożność synowska xiao , polityka jednego dziecka , akt urodzenia dziecka , parental authority , filial piety xiao , one child policy , child’s birth certificate
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 118–129