Mikroglony najczęściej wykorzystywane w przemyśle rolno-spożywczym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Noga, Teresa
Kochman-Kędziora, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Spirulina i chlorella należą do mikroglonów (mikroskopijnych organizmów fotosyntetyzujących) najczęściej uprawianych w akwakulturach i wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym. Obydwa glony charakteryzują się wysoką zawartością białka (do 60% chlorella i do 70% spirulina), ponadto zawierają w składzie także kwasy tłuszczowe, witaminy, minerały i barwniki. Z tego względu, a także w związku z panującą obecnie modą na zdrowe odżywianie, produkty zawierające w swym składzie spirulinę, chlorellę lub ich ekstrakty są w ostatnich latach coraz bardziej popularne. Te mikroglony są powszechnie wykorzystywane jako dodatki do pasz dla różnych gatunków zwierząt hodowlanych oraz w karmach dla ryb, natomiast ich ekstrakty są stosowane m.in. jako nawozy w rolnictwie ekologicznym i biostymulatory.
Spirulina and chlorella are among the microalgae most commonly cultivated in aquaculture as well as used in the agriculture and food industry. Both algae are characterized by a high protein content (up to 60% chlorella and up to 70% spirulina), and also contain fatty acids, vitamins, minerals and dyes. For this reason, and in connection with the current trend for healthy eating, products containing spirulina, chlorella or their extracts have become increasingly popular in recent years. These microalgae are commonly used as feed additives for various species of farm animals and in fish feeds, while their extracts are used e.g. as fertilizers in organic farming and biostimulators.
Opis
Słowa kluczowe
Spirulina , Chlorella , algi w żywności i w rolnictwie , algae in food and agriculture
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 1 (2023), s. 23-35