Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Śnieżko, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with the informations of pestilences in Chronicle that is the History of the Whole World (1564) by Marcin Bielski. The following issues have been taken under examination: ranges of pestilences, their causes, the ways of therapy, metaphors of infections, narrative forms of records and their modalities.
Opis
Słowa kluczowe
epidemy , renaissance , historiography , Marcin Bielski , universal chronicle , epidemia , renesans , historiografia , kronika uniwersalna
Cytowanie
Tematy i Konteksty 11(16) 2021, s. 74–84