Przestrzeń e-learningowa w systemie LMS

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Zieliński, Zbigniew E.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom wykorzystania natywnych funkcjonalności popularnych systemów e-learningowych oraz zewnętrznych narzędzi opartych o rozwiązania i aplikacje Web 2.0 celem utworzenia wartościowych treści i obiektów dydaktycznych dostępnych poprzez media internetowe. Na potrzeby artykułu przebadano 4 duże systemy e-learningowe obsługujące ponad 2500 użytkowników pod kątem wykorzystania rozszerzonych materiałów edukacyjnych przez osoby uczące się.
E-learning systems has became a standard in sharing a didactic content under a concept of e-learning. These are solutions which describes some ways of transferring knowledge in environment of a university running this tool. The aim of hereby is to present tools supporting distance learning, enriching e-learning space, based not only on a e-learning system itself, but on content and didactic objects vailable in internet media as well.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 170–180