Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Gałązka, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy: wykorzystanie funduszy unijnych pobudza rozwój gospodarczy i wpływa na rozwój przedsiębiorczości w analizowanym regionie. Podmiotem badań są wybrane przedsiębiorstwa działające na terenie województwa lubelskiego. Przedmiotem badań są czynniki stymulujące rozwój przedsiębiorczości. Zaliczono do nich między innymi kapitał (w szczególności kapitał inwestycyjny), innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz nowoczesne technologie.
The main objective of this paper is to verify the hypothesis: the use of EU funds stimulates economic development and affects the development of entrepreneurship in the analyzed region. The subject tests are selected companies operating in the Lublin province. The subject of research are the factors stimulating the development of entrepreneurship, which included among other things, capital (including venture capital), innovation and competitiveness of enterprises and new technologies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 337–347