Foucault and education. Some key aspects of Foucauldian thought applied to education

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Mauri Medrano, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The huge possibilities Michel Foucault and his work afford us as heuristic tools help us to use his theory as a theoretical framework and to understand the educational situation of our times. The aim of this paper is to highlight some analysis concepts and categories from Foucault’s work to discern their light and shade and pave the way for new research interested in using this conceptual ‘toolbox’.
Michel Foucault i jego praca oferują narzędzie heurystyczne dające ogromne możliwości wykorzystania jego teorii jako ram teoretycznych i zrozumienia sytuacji edukacyjnej naszych czasów. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre pojęcia i kategorie analityczne definiowane przez Foucaulta, wskazanie ich zalet i niedoskonałości oraz przygotowanie sposobu nowego podejścia przez zainteresowanych wykorzystaniem tego konceptualnego „zestawu narzędzi”.
Opis
Słowa kluczowe
education , theory Michel Foucault , school culture , edukacja , teoria Michela Foucaulta , kultura szkolna
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 85–91