Rozwój klasy średniej w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Górka, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor rozważa problem identyfikacji, tworzenia i wzmacniania klasy średniej w Polsce, widząc w niej jeden z podstawowych czynników i nośników rozwoju społeczno-gospodarczego. Polską klasę średnią tworzą ludzie o dochodach w przedziale 10-30 tys. zł miesięcznie, a jej znaczenie jest wyraźnie niższe niż w pozostałych krajach europejskich. Tworzenie klasy średniej jest procesem obiektywnym we współczesnej gospodarce, przy czym w Polsce obserwujemy sztuczne, niebezpieczne przyspieszenie tego procesu, kosztem interesu społecznego.
The author takes into consideration a problem of identification, creation and strengthening of middle class in Poland as one of the basic factors of socio-economic development. Polish middle class constitute people with incomes between 10 and 30 thousands zloty monthly, and its meaning is explicitly lower than in the other European countries. Creation of middle class is an objective process in modern economy, however, in Poland there is observed artificial, dangerous acceleration of this process at the expense of social interest.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 558-572