Галицькa регіоналістика на сторінках часопису „Kwartalnik Historyczny” (1887–1914)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Лазурко, Лідія
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł został poświęcony badaniom regionalnym na łamach „Kwartalnika Historycznego” przełomu XIX/XX w. Autorka ukazuje wkład uczonych skupionych wokół Towarzystwa Historycznego we Lwowie w rozwój regionalistyki w Galicji. Wskazuje na preferencje badawcze poszczególnych historyków, określa i wartościuje ich cele oraz metody pracy.
This article has been devoted to regional studies in the journal Historic Quarterly at the turn of the 19th and 20th century. The author shows the input of scientists concentrated around the Historic Society in Lvov into the development of regionalism in Galicia. She indicates research preferences of particular historians, defines and evaluates their goals and methods.
Opis
Słowa kluczowe
Kwartalnik Historyczny , Towarzystwo Historyczne we Lwowie , historiografia , regionalistyka , Historic Quarterly , Historic Society in Lvov , historiography , regionalism
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 252–269