Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Jęczmyk, Anna
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Podstawową i niezbywalną funkcją rolnictwa jest produkcja żywności, ale poza tym gospodarstwa rolne generują także liczne dobra i usługi innego typu. Z rolnictwem i obszarami wiejskimi jest związana turystyka kulinarna, która może rozwijać się na tych terenach zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki turystyki kulinarnej w koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
The food production is the basic and inalienable function of agriculture, but farms also create a number of goods and services of another type. The culinary tourism is related with agriculture and rural areas to, which can develop in these areas in the concept of sustainable development. The aim of the article is to introduce the problems of culinary tourism in the concept of sustainable development.
Opis
Słowa kluczowe
turystyka kulinarna , rozwój zrównoważony , zrównoważone rolnictwo , zrównoważona turystyka , culinary tourism , sustainable development , sustainable agriculture , sustainable tourism
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 1 (2017), s. 7–14