Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii – wyzwanie dla nauczycieli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Zadarko-Domaradzka, Maria
Momola, Irena
Zadarko, Emilian
Polak, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę potrzeb zdrowotnych dzieci z zakresu aktywności ruchowej w kontekście wymagań współczesnej rzeczywistości. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowych możliwości aktywizacji ruchowej dzieci z wykorzystaniem nowych technologii oferowanych szkołom w czasach obniżania się aktywności fizycznej.
The article addresses the issues of children’s health needs in the field of physical activity in the context of contemporary reality. The aim of the article is to present examples of possibilities of physical activity of children with the help of new technologies offered to schools in times of increasing inactivity.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność ruchowa , nauczyciel , zdrowie , hipokinezja , pomoce dydaktyczne , physical activity , teacher , health , hypokinesia , teaching aids
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 109–115