Rozwój systemu finansowego i jego wpływ na redukcję ubóstwa – rola inkluzji finansowej i świadomości finansowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Potocki, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia zależności pomiędzy rozwojem finansowym a redukcją ubóstwa i nierówności dochodowych. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie argumentów teoretycznych i badawczych wspierających następującą tezę badawczą: „Rozwój systemu finansowego może sprzyjać redukcji ubóstwa i zmniejszać nierówności dochodowe w długim okresie, ale tylko wówczas, gdy towarzyszy temu proces inkluzji finansowej i podnoszenia świadomości finansowej”. Artykuł ma charakter przeglądowy, poparty jest wyczerpującym przeglądem literatury zagranicznej i polskiej. W artykule zastosowano analizę krytyczną źródeł literaturowych.
Paper describe the relation between the financial development and poverty as well as income inequality reduction. In particular, The main aim of the paper is to present theoretical and research arguments supporting research thesis: “financial development may be an efficient tool to reduce poverty and income inequality in the long run but only when is supported by the process of financial inclusion and financial literacy development”. Additionally, article is methodological and present extensive research review of the topic.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój finansowy , finansjalizacja , decyzje finansowe , włączenie finansowe , świadomość finansowa , edukacja finansowa , kryzys finansowy , Financial development , Financialisation , Financial Decisions , Financial inclusion , Financial literacy , financial education , financial crisis
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 117–139