Analiza przepisów polskiego kodeksu karnego dotyczących handlu żywym towarem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Woźniak, Adrian
Bejster, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki handlu ludźmi oraz przestępstw związanych z tym procederem na tle regulacji polskiego kodeksu karnego. Autorzy opisują podstawowe definicje, a także dokonują przeglądu orzecznictwa oraz piśmiennictwa związanych z zagadnieniem handlu żywym towarem, powołując się na przykłady tego zjawiska zaistniałe w praktyce.
The aim of the article is to present the issue of human trafficking and crimes related to this procedure against the background of the regulations of the Polish Criminal Code. The authors describe the basic definitions, as well as review the case law and literature related to the issue of human trafficking, referring to examples of this phenomenon occurring in practice.
Opis
Słowa kluczowe
handel ludźmi , handel żywym towarem , kodeks karny , przestępstwo , przestępczość , human trafficking , trafficking of human beings , criminal code , crime , criminality
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 40-50