Rola firm rodzinnych w kształtowaniu postaw preprzedsiębiorczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Zięba, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce rozwoju postaw preprzedsiębiorczych w kontekście funkcjonowania firm rodzinnych. Domena biznesu rodzinnego jest obszarem mało zbadanym w odniesieniu do polskich realiów. W przypadku Polski, jak i innych krajów, które przeszły proces transformacji z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, uwarunkowania dotyczące przedsiębiorczości rodzinnej mają specyficzny charakter. Stąd też podjęto próbę przybliżenia problematyki firm rodzinnych w Polsce, ukazując jednocześnie skalę złożoności tego zagadnienia. Na tak zarysowanym tle przedstawiono nieomawianą wcześniej na gruncie polskim koncepcję preprzedsiębiorczości i postaw preprzedsiębiorczych jako nowe podejście do kwestii badania procesu powstawania nowych firm. Nałożenie na siebie tych dwóch obszarów tematycznych pozwoliło na sformułowanie wniosków i nakreślenie kierunków przyszłych badań.
This work is devoted to the issue of emergence of nascent entrepreneurs in the context of family business operation. The scientific area of family business operations in Poland is – to a large extent – an unexplored territory. It should be noted here that the economic, social and historic background of Poland, as well as other formerly communist countries, differs significantly from Western European countries and so do Polish family businesses from their Western counterparts. That is why this issue has been thoroughly explored, at the same time showing its significant complexity. Having this as a background the author presents the concept of nascent entrepreneurship which has never been discussed in the Polish milieu. This concept is perceived as a new approach to the problem of new ventures creation. Overlapping those two scientific areas allowed to formulate conclusions and elaborate on the future research plans.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 159–176