„Braterska wspólnota dóbr oraz miłosierdzie czynów” uwagi o nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Wawrzyniak, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nauczanie społeczne Jana Pawła II, sformułowane expressis verbis w trzech encyklikach, a także w niektórych adhortacjach i listach apostolskich, jest tematem rozległym i niełatwym. Chciałbym w miarę moich możliwości uwyraźnić najistotniejsze punkty tego wielkiego nauczania o wymiarach antropologiczych, filozoficznych i teologicznych.
The social teaching of John Paul II, formulated expressis verbis in three encyclicals as well as in some exhortations and letters apostolic, is a vast and difficult subject. I would like to my ability to highlight the salient points of this great teaching with anthropological, philosophical and theological dimensions all.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 9-16