Menedżerowie a kapitał społeczny organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Jarmołowicz, Wacław
Kościński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem artykułu jest podsumowanie i oszacowanie wybranych aspektów roli menedżerów we współczesnej gospodarce. Analizując charakterystyczne cechy polskiego zarządzania, autorzy uwzględniają zmiany w polskiej gospodarce wynikające zarówno z trwającej jeszcze transformacji gospodarczej, jak i integracji z krajami Unii Europejskiej. Na tej podstawie autorzy przedstawiają i oceniają rolę menedżerów w tworzeniu kapitału społecznego w organizacji. Analiza pozwala stwierdzić, że kapitał społeczny współtworzony przez menedżerów może okazać się skutecznym źródłem przewagi rynkowej każdej dobrze zarządzanej firmy.
The purpose of the article is to summarize and estimate selected aspects role of mangers’ role in the contemporary economy. While analysing the characteristic features of Polish management the authors take into account changes in the Polish economy resulting both from the still existing economy transformation and integration with European Union countries. On this basis the authors present and evaluate managers role in creating social capital within an organization. The analysis allows the authors to state that social capital co-created by managers can turn out to be an effective source of market advantage of every well-managed company.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 31-45