Regionalne dysparytety sytuacji materialnej gospodarstw domowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Gorczyca, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono dane o zmianach i zróżnicowaniu sytuacji ekonomicznej ludności w latach 1999–2007 w ujęciu międzywojewódzkim. Zaprezentowano je na podstawie informacji o przeciętnym poziomie: płac, emerytur i rent oraz relacji dochodów i wydatków gospodarstw domowych.
The paper presents information after changes and differences in economical situation of population in 1999–2007 in voivodships. It is based on data about average level of salaries, pensions as well as the relation between incomes and expenditures of households.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 443–448