Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społeczny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Pawnik, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor stawia tezę, że dominująca dziś w Polsce idea konstruktywizmu (jako odmiany socjotechniki) realizowana w formie swoistego mainstream economics petryfikuje i konserwuje zarazem brak spójnej i powszechnie akceptowanej wizji porządku ustrojowo-gospodarczego. Uzasadnieniem powyższej tezy może być przypadkowość pojawiających się rozwiązań w wymiarze instytucjonalno-prawnym i organizacyjnym, czego przykładem jest choćby dyskutowane obecnie, choć wyabstrahowane z kontekstu kulturowego pojęcie innowacyjności, które w czasach dominacji techniki i technologii nad kulturą nabiera szczególnego echnokratycznego charakteru. Celem prezentowanej analizy jest identyfikacja podstawowych ograniczeń metodologicznych paradygmatu konstruktywistycznego oraz charakterystyka jego społecznych konsekwencji, a także propozycja konieczności uwzględnienia podejścia interpretatywno-jakościowego, jako pełnoprawnej orientacji teoretyczno-metodologicznej w analizie zjawisk gospodarczych oraz identyfikacji oczekiwań i potrzeb społecznych.
The author is putting the thesis that constructing market order in Poland is dominated by constructivism. This situation is making it difficult for the cohesive and universally accepted vision of political-economic order to create. An identification of methodological restrictions of the constructivism and characteristics of its social consequences are the aim of analysis. The author proposes the tempered so-called version the change of the way of a description of reality and the party of social engineering.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 28-36