Wybrane problemy akustyki na przykładzie tłumienia dźwięku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bieńkowska, Maria J.
Mitas, Andrzej W.
Wijata, Agata M.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z problemów poruszanych w akustyce jest zjawisko tłumienia dźwięków. W artykule zagadnienie to zostało przedstawione na przykładzie zmian w strukturze dźwięku podczas transmisji przez powłoki brzuszne kobiety w ciąży. Zjawisko to może być zamodelowane filtrem dolnoprzepustowym pierwszego rządu. W artykule wykazano zmiany w charakterystyce amplitudowej i fazowej dźwięku docierającego do ucha płodu oraz wskazano na znaczące zmiany w jego barwie.
One of the problems of acoustics is the sound attenuation. In this paper this problem was described on the basis of changes in sound structure during transmission through pregnant women’s abdominal wall. This phenomenon can be modeled with first order low-pass filter. In this paper, changes in amplitude and phase characteristics of the sound, which reach to the fetus ear, and changes in sound timbre have been shown.
Opis
Słowa kluczowe
THD , filtr dolnoprzepustowy , tłumienie dźwięków , low-pass filter , sound attenuation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 406–411