Sztuczna inteligencja w redakcji – o zmianach technologicznych w dziennikarstwie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Czopek, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Redakcje wszystkich rodzajów mediów muszą stale dostosowywać się do nasilających się procesów konwergencji i cyfryzacji przekazów medialnych. Jednym z narzędzi, które może pomóc im zdobyć przewagę nad konkurencją, są zaawansowane technologicznie aplikacje i algorytmy komputerowe, które nie tylko przyspieszają pracę dziennikarza, ale w wielu przypadkach mogą go wręcz zastąpić. Za główny cel artykułu obrano przybliżenie czytelnikowi najważniejszych zmian technologicznych związanych z wykorzystaniem programów opartych na sztucznej inteligencji, które w ostatnich latach zaczynają coraz mocniej determinować pracę dziennikarzy.
Editorial offices of all types of media must constantly adapt to the increasing processes of convergence and digitization of media messages. One of the elements that can help them gain a competitive advantage is the use of technologically advanced applications and computer algorithms that not only accelerate the journalist's work, but in many cases can even replace them. The main goal of the article is to familiarize the reader with the most important technological changes related to the use of artificial intelligence programs, which in recent years have started to increasingly affect the work of journalists.
Opis
Słowa kluczowe
konwergencja , sztuczna inteligencja , dziennikarstwo , nowe media , zmiany w dziennikarstwie , convergence , artificial inteligence , journalism , new media , changes in journalism
Cytowanie
red. Jolanta Kowal, Magdalena Patro-Kucab, Paulina Podolska, W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (1), s. 171–183