Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Dobija, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przegląd osiągnięć w ramach naukowego programu badań kapitału ludzkiego pokazuje, że ta tematyka jest centralna dla ekonomii. Okazuje się, że to nie niepoznawalny człowiek, lecz mierzalny kapitał ludzki ogniskuje najważniejsze kwestie ekonomiczne. Ten program badań zwany CLM prowadzi do nowych rozwiązań praktycznych, które mogą być przedmiotem dojrzałych programów politycznych. W artykule przedstawiono zarys całościowego programu troski o rozwój kapitału ludzkiego od jego pojawienia się w rodzinie (urodzenie dziecka) do osiągnięcia przez młodego człowieka zdolności do obowiązków zawodowych i obywatelskich.
A survey of results achieved in scientific research program of human capital shows that this topics are central for economics. It appears that it is not a non-cognizable human being but its human capital is focusing the most important economic agendas. This research program called CLM leads to a new practice, which could be a subject of advanced political programs. The paper presents a framework of holistic program of human capital development since a birth of a child to the time when the human being attains to ability of accomplishing professional and social duties.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 119–137