Recepcja idei triady nauk administracyjnych Fritza Stier-Somlo w polskiej literaturze naukowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Dąbrowski, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Triada nauk administracyjnych obejmuje nauki: prawa administracyjnego, administracji, i polityki administracyjnej. Ideę triady wiąże się z dorobkiem administratywisty F. Stier-Somlo. Koncepcja triady stała się głośna w polskiej literaturze prawo-administracyjnej. Dokonując w ten sposób selektywnej recepcji myśli Stier-Somlo, pominięto dorobek W. Jellinka, nie zwrócono uwagi na pozostałe dokonania Stier-Somlo, przypisano triadzie nadmierne znaczenie dla rozwoju teorii administracji i spetryfikowano sposób patrzenia na niemieckojęzyczną naukę administracji.
The triad of the administrative sciences includes the following sciences: administrative law, administration, administrative policy. The idea of the triad is joined with the F. Stier-Somlo’s achievements – important German (precisely: Austro-Hungarian Jewish) lawyer, which worked as a judge and lecturer before the Great War and in the Weimar Republic. The conception of the triad was famous in the Polish legal literature, but the reception of this idea led to selective reception of the overall Stier-Somlo’s thought, omission of the W. Jellinek’s works, ascribing of the excessive importance of the triad for the theory of the administration and petrification of the seeing of the German administrative literature without the latest books.
Opis
Słowa kluczowe
Fritz Stier-Somlo , polityka administracyjna , triada nauk administracyjnych , administrative policies , triad of the administrative sciences
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 40–50