Sytuacja materialna w gospodarstwach domowych z osobą bezrobotną (w świetle wyników badań własnych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeanalizowano sytuację materialną gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. W świetle uzyskanego materiału źródłowego skoncentrowano się na dogłębnej analizie sytuacji finansowej, działań podejmowanych w celu poprawy warunków materialnych oraz subiektywnej oceny warunków materialnych ankietowanych gospodarstw domowych.
The article examines the material situation of households with unemployed members. In view of the collected source materials, the financial situation, efforts made to improve the material conditions and surveyed households’ subjective assessment of their material status were the main areas subjected to an in-depth analysis.
Opis
Badania zostały przeprowadzone na terenie Mazowsza, wśród bezrobotnych gospodarstw domowych, na próbie 1107 respondentów w okresie czerwca – sierpnia 2000 r.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 434-448