Rola społeczno-ekonomiczna spółdzielczości w czasach kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kawa, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono rolę i znaczenie społeczno-ekonomiczne spółdzielczości w czasach kryzysu. Wartości i zasady, jakimi kierują się w swojej działalności spółdzielnie stanowią odpowiedź na kryzys oraz szansę na aktywność społeczną i zawodową, na poprawę warunków materialnych dla wielu ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy i wsparcia, oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Spółdzielnie jako podmioty gospodarki społecznej pełnią ważne funkcje społeczno-gospodarcze. Utrzymują one znaczną liczbę miejsc pracy etatowej – przeciętnie ponad dwukrotnie więcej niż porównywalne podmioty z innych sektorów gospodarki do wytwarzania analogicznej wartości dóbr lub usług. Sektor spółdzielczy w znacznie większym stopniu niż inne sektory gospodarki narodowej zatrudnia też osoby mające obniżone szanse na rynku pracy.
The paper presents the socio-economic role of cooperatives during economic crisis. Cooperatives, which activities are guided by their values and principles, create an opportunity for many people to engage in social and professional activity as well as an improvement of material conditions and do contribute to economic development. Cooperatives, as entities of social economy, fulfil an important social and economic function. They support a significant number of fulltime jobs – on average over twice as many as comparable entities from other economy sectors to produce an analogous value of goods and services. The cooperative sector, to much greater extent than other sectors of national economy, employs also persons that have smaller chances on the labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 273–284