Инновационный потенциал Украины в условиях демократического стиля управления

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Мерзляк, Анжела
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
У статті аналізується державна політика України, спрямована на розвиток інноваційного потенціалу національної економіки. Розглядаються теоретичні і правові підстави розвитку іноваційної діяльності. Показано роль інноваційного чинника у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності української економіки.
W artykule przeanalizowano politykę państwową Ukrainy, skierowaną na rozwój potencjału innowacyjnego gospodarki narodowej. Rozpatrzono teoretyczne i prawne podstawy rozwoju działalności innowacyjnej. Określono rolę czynnika innowacyjnego w kształtowaniu konkurencyjności międzynarodowej gospodarki ukraińskiej.
In the paper, the state policy of Ukraine that is aimed at development of innovational potential of the national economy was analysed. Some theoretic and legal bases of innovational activity development were discussed. The role of innovation was defined as a way to increase international competitiveness of Ukrainian economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 364-469