Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Oronowicz-Kida, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wśród nazw polskich hodowli psów rasowych, czyli przydomków hodowlanych, szczególnie interesujące i oryginalne są te, które charakteryzują się nawiązaniami kulturowymi. Motywy kulturowe mogą być zróżnicowane i obejmować odwołania między innymi do literatury, muzyki, filmu, sztuki czy religii. Mają one pozytywny wpływ na funkcje: informacyjną i emocjonalną, pełnione przez analizowane onimy w procesie komunikacji językowej.
Among the names of Polish dog breeding kennels, or breeding nicknames, particularly interesting and original are those characterized by cultural references. Motifs cultural can be varied and include references to literature, among others, music, film, art. or religion, among others. They have a positive impact on the functions: informational and emotional, performed by the analysed onyms in the process of linguistic communication.
Opis
Słowa kluczowe
hodowla psów rasowych , motyw kulturowy , chrematonimia , funkcje nazw własnych , dog breeding , cultural motif , chrematonymy , functions of names proper names
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 162-172