Technologie mobilne w edukacji szkolnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kuźmińska-Sołśnia, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rosnącą popularność urządzeń mobilnych oraz wyzwania w zakresie ich włączenia w system edukacji. Teoretyczne rozważania poparto wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Radomia.
This article draws attention to the growing popularity of mobile devices and the challenges in terms of their inclusion in the education system. Theoretical considerations supported by the results of surveys conducted among high school students in Radom.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , urządzenia mobilne , personalizacja nauczania , education , mobile devices , personalization of teaching
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 117–123