Modernization of the investment sector under the conditions of globalization and uneven development in the world

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Tkalenko, Svetlana
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article examines the impact of globalization on economic development. It is shown that globalization leads to uneven development of the world. In such circumstances it is necessary to modernize the economy, part of which is to modernize the investment sector. The article describes features of the modernization of the investment sector in Ukraine.
W artykule przedstawiono wpływ globalizacji na rozwój gospodarczy. Pokazano, że globalizacja prowadzi do nierówności w rozwoju świata. W takich okolicznościach konieczna jest modernizacja gospodarki, której częścią jest modernizacja sektora inwestycyjnego. W artykule opisano cechy modernizacji sektora inwestycyjnego na Ukrainie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 40–49