Kreatorzy i konsumenci wiedzy wobec nowej rzeczywistości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007
Autorzy
Suchacka, Małgorzata
Szczepański, Marek S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza problem społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy w kontekście przeprowadzonych badań – wywiadów pogłębionych wśród grupy 18 informatyków. Całość składa się z trzech części: w części pierwszej odwołujemy się do siedmiu źródeł możliwości innowacyjnych Petera Druckera oraz do teoretycznych podstaw „organizacji uczącej się” Petera Senge`a, które to zestawione razem dają wiele wskazówek, jak budować współczesne organizacje gospodarcze dobrze funkcjonujące w obecnych realiach. W części drugiej opisane zostały organizacja, metoda i przebieg badań – wywiadów swobodnych z informatykami. Celem 18 wywiadów pogłębionych było: – przedstawienie autoportretu tej grupy zawodowej, uwzględniając ewentualne różnice w kwestii pojmowania dyscyplin osobistych opisanych przez Senge`a; – sprawdzenie jak informatycy oceniają stan społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie swoich obserwacji i swojego doświadczenia. Interesujące było także, czy ta grupa zna pojęcie „organizacji uczącej się” i co myśli na temat tej koncepcji. Część trzecia stanowi przedstawienie wyników wraz z ciekawszymi wypowiedziami respondentów. Artykuł zamyka podsumowanie wyników badań oraz perspektywa implikacji badawczych. Wnioski wskazują między innymi, iż społeczeństwo informacyjne odbierane jest dość powierzchownie, przez pryzmat przede wszystkim nowoczesnej technologii teleinformatycznej. Liczne wypowiedzi badanych cytowane w artykule są barwną ilustracją opinii badanych o kreatorach i konsumentach wiedzy, o ich roli zawodowej i potrzebach zmian w kierunku społeczeństwa informacyjnego.
The paper presents problem of information society and knowledge based economy. The text is divided into three parts: – in the first part authors describe theoretical base of research they have done, they develop thesis of P. Senge and P. Drucker concerning learning organizations and sources of innovations, – in the second part authors present methodology and the aim of the research - interviews between 18 IT specialists, – the third part presents main results of the interviews and the most interesting quotations. The results show that this particular group of IT specialists do not feel only as creators or only as consumers of knowledge. In their opinion information society is received rather through technological substratum. The results of the research are particularly interesting in the context of further studies concerning the state of information society in Poland and the role of IT specialists in process of its creation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 144-157