Kwestie społeczne w myśli politycznej Donalda Tuska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Tomal, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Donald Tusk to jeden z kreatorów polskiej sceny politycznej. Jego powrót do krajowej polityki zwiększył dynamikę zachodzących w niej procesów. Wobec zbliżającej się kampanii wyborczej roku 2023 ważne jest dokonanie analizy założeń społecznej myśli politycznej Donalda Tuska. Autor poświęcił uwagę temu zagadnieniu ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą, nasilające się obawy spowodowane wzrostem cen, inflacją i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną społeczeństwa. Były premier na początku kariery politycznej promował społeczną myśl liberalną, odejście od PRL-owskiego centralnego zarządzania, ingerencji państwa we wszystkie aspekty życia społecznego i nierealnych zobowiązań socjalnych. W czasie sprawowania funkcji premiera zweryfikował część koncepcji ze względu na pragmatykę rządzenia w warunkach koalicyjnej rzeczywistości oraz konieczność uwzględniania opinii elektoratu. Nadal pozostawał w opozycji wobec niewydolnego i anachronicznego państwa opiekuńczego, prym przyznając narzędziom stymulującym aktywność obywateli, dążących do poprawy własnej sytuacji.
Donald Tusk is one of the key players on Polish political scene. His comeback had significant impact on the Poland politic in terms of the dynamics and existing emotional aspects. Upcoming elections in 2023 and all challenges before are giving an opportunity for comprehensive analysis of the fundamentals on which Donald Tusk’s political beliefs are based on. Author of this article is focusing on aforementioned because of present economic and social situation, price increase, inflation and increasing poverty. In the beginning of the career former Prime Minister and President of the European Council was strongly following liberalism and supporting decentralization, denying that the process of planning and decision-making is concentrated within a particular political group. While being a Prime Minster, Donald Tusk had changed a bit his political attitude, taking into consideration political situation at that time and potential electorate. However he was still strongly showing his disapprove towards conception of welfare state and promoting that citizens should be proactive so their living conditions could improve.
Opis
Słowa kluczowe
myśl polityczna , kwestie społeczne , myśl społeczna liberalizmu , Donald Tusk , państwo opiekuńcze , political thought , social thought of liberalism , welfare state , social
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 353–369