Aplikacje zdrowotne na urządzenia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Zadarko-Domaradzka, Maria
Zadarko, Emilian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienia aplikacji zdrowotnych na smartfony lub tablety (ang. health apps), których celem jest wspieranie długoterminowych zmian zachowań zdrowotnych jednostki, a tym samym poprawa kondycji zdrowotnej. Zastosowanie tego typu aplikacji jest szerokie. Za ich pomocą można monitorować stan swojego zdrowia, poziom wydolności fizycznej, mierzyć przebyty dystans, tętno, spalone kalorie. Aplikacje te motywują użytkowników do zmiany zachowań i prozdrowotnego stylu życia, odgrywając coraz częściej ważną rolę w codziennym życiu, a to wskazuje na ich potencjał do wykorzystania w strategii promującej zdrowie.
The article raises the issue of health apps for smartphones or tablets that are created to support long-term changes in health–related behaviour, thus improving overall health. Health related apps have a wide range of uses. They can be used to monitor one’s health or level of physical fitness, measure the travelled distance, monitor heart rate, count burned calories. These applications motivate users to change their behaviour and aspire to healthy lifestyle. They play an increasingly important role in daily life, and therefore they hold a potential for use in health promotion.
Opis
Słowa kluczowe
mobilne zdrowie (m-zdrowie) , promocja zdrowia , smartfony , mobile health (m-health) , health promotion , smartphone
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 291–296