Analiza ryzyka II poziomu w 3-poziomowym hierarchicznym modelu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniająca specyfiki statystyki publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Mazur, Zygmunt
Pec, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono propozycję uwzględnienia specyfiki statystyki publicznej, jako istotnego warunku dobrze wykonanej analizy ryzyka grup informacji (II poziom) przy założeniu 3-poziomowej struktury modelu bezpieczeństwa informacji w krajowej organizacji statystycznej o strukturze korporacyjnej hierarchiczno-sieciowej. Model trójpoziomowej struktury modelu zarządzania bezpieczeństwem informacji został zaproponowany w metodyce TISM. Analizę ryzyka II poziomu można wykonać albo w oparciu o analizę zasobów organizacji, albo o analizę wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa. W przypadku braku mapy procesów w organizacji, w jakimś stopniu niedoskonałym substytutem rozwiązania takiej sytuacji może być analiza poszczególnych specyfik funkcjonowania danej organizacji, która grupuje pewne procesy w ramach właściwości każdej z nich. W pracy zilustrowano wykorzystanie specyfik statystyki publicznej w analizie ryzyka II poziomu.
We present a proposal for including characteristics of public statistics as a precondition of validity for any level II risk analysis based on a 3-layered model of information security in a national statistic organization with hierarchical-networking corporate structure. 3-layered model is proposed using the TISM methodology. The risk analysis can be based on corporate resources or all business processes within the organization related to its security. In case of lack of a mapping of relationships between processes, there is a possibility of an imperfect substitute in the form of an analysis of specifics of organisational functions, which groups some processes by their characteristics. An example is given to illustrate utilization of the characteristics of public statistics in level II risk analysis.
Opis
Słowa kluczowe
analiza ryzyka , bezpieczeństwo informacji , specyfika organizacji , risk analysis , information security , organization characteristics
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 260–272