Współdziałanie przedsiębiorstw jako element rozwoju regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szara, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania była próba identyfikacji zakresu współpracy przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju regionu. Województwo podkarpackie należy do regionów, które rozwijają się poprzez realizację swoich funkcji. Przedsiębiorstwa najczęściej współpracują w aspekcie rozwoju gospodarczego z jednostkami administracji samorządowej, reprezentantami własnej lub innej branży. Przedsiębiorstwa realizują prace na rzecz zachowania tożsamości lokalnej, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska. We współpracy ważne jest zaufanie, dialog pomiędzy przedstawicielami podmiotów realizującymi współpracę, uczciwość i elastyczność.
The aim of the study was an attempt to identify the scope of cooperation between enterprises in the aspect of regional development. Podkarpackie belongs to regions that have developed through the implementation of its functions. Companies usually work in terms of economic development with units of local government, representatives of their own or other industry. Companies carry out work for the preservation of local identity, cultural heritage, protect the environment. In co-operation it is important to trust, dialogue between the representatives of parties executing cooperation, honesty and flexibility.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 397–406