Integralność triady „kapitał – praca – pieniądz” warunkiem spójności społeczno-ekonomicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Dobija, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Teoria kapitału określa kapitał jako zdolność do wykonywania pracy. Zatem praca jest uwarunkowana wartością kapitału ludzkiego, który zgromadził pracownik. Praca z kolei jest transferem kapitału pracownika do produktów pracy. W tym procesie ważna jest produktywność pracy, czyli moc, z jaką działa pracownik. Z tych przesłanek wynikają prawidłowe metody pomiaru kosztów pracy. Spostrzeżenie, że w wyniku pracy powstają dwie kategorie: produkty i należności z tytułu pracy pozwalają określić naturę pieniędzy jako element triady „kapitał – praca – pieniądze”. Stwarza to perspektywy korzystnej reorganizacji gospodarki towarowo-pieniężnej.
Theory of capital explains that capital is an ability of performing work. Thus the labour preconditioned by a size of the employee’s human capital. What is more the labour is a transfer of human capital to products. In the labour process power that is to say the labour productivity is a vital category. These premises point out a right method of the labour cost measurement. Observation that the labour has double result; products and receivables leads to motion that money is a part of the mentioned triad. It opens respectable perspectives of reorganisation of the money – goods economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 17–31