Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-05-08
Autorzy
Długosz, Piotr
Kotarski, Hubert
Jedynak, Witold
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Generacje dzisiejszych 20-latków dotykają jednak nie tylko problemów związanych z brakiem pracy, ale również i tych związanych z wartościami i postawami życiowymi. W publikacji Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, którą oddajemy w Państwa ręce, autorzy z różnych polskich ośrodków akademickich dywagują nad rozmaitymi aspektami przemian współczesnego młodego pokolenia. Analizy te dotyczą przede wszystkim polskiej młodzieży. Mamy nadzieję, że wieloaspektowe spojrzenie na współczesną młodzież będzie przyczynkiem do dalszych badań oraz dyskusji nad tym ważnym problemem społecznym.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież , Polska , pokolenie , zmiana społeczna , podkarpacie
Cytowanie