Efekt Laffera w kontekście podatku od nieruchomości na przykładzie gminy Wiązownica

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Pasternak-Malicka, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Krzywa Laffera to koncepcja teoretyczna, za pomocą której ilustruje się zależność między stawką opodatkowania a dochodami budżetowymi państwa z tytułu podatków. Opracowana została w latach siedemdziesiątych XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Arthura Laffera, wówczas wykładowcę na Uniwersytecie w Chicago, obecnie jednego z najbardziej znanych przedstawicieli ekonomii strony podażowej. W artykule zaprezentowana została charakterystyka modelu teoretycznego A. Laffera, przedstawiono przykłady praktyczne wskazujące na słuszność modelu. W dalszej części opisano podatek od nieruchomości oraz dochody podatkowe gminy Wiązownica w latach 2004–2013 ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości. Celem publikacji jest zbadanie, czy wysokość stawki podatkowej wykazuje zależność statystyczną z poziomem dochodów podatkowych na przykładzie gminy Wiązownica w latach 2004–2014. W artykule posłużono się metodą regresji liniowej, aby ocenić wpływ stawki podatku od nieruchomości na wydajność fiskalną tej daniny. Przeprowadzona analiza nie wykazała związku pomiędzy stawką podatku a wysokością dochodów podatkowych z tego tytułu, co udowadniałoby w sposób matematyczny prawdziwość twierdzenia A. Laffera.
Laffer curve is a theoretical concept which illustrates the relationship between the tax rate and the state budgetary revenues from taxes. It was developed in the seventies of the twentieth century by the American economist Arthur Laffer, a lecturer at the University of Chicago then, now one of the most famous representatives of the supply-side economics. The article presents characteristics of the theoretical Arthur Laffer model, as well as practical examples indicating its validity. The following section describes the real estate property tax and income tax of the Wiązownica municipalities in the years 2004–2013. The purpose of the article is to examine whether the height of tax rates is statistically correlated with the level of tax revenues generated by the county Wiązownica in the years 2004–2014. The article used linear regression to assess the impact of property tax rates for fiscal performance of this tribute. Analysis conducted did not show the relationship between the rate of income tax and revenues collected from taxes that proves the truth of a mathematical Arthur Laffer’s theorem.
Opis
Słowa kluczowe
samorząd terytorialny , podatek od nieruchomości , krzywa Laffera , local government , property tax , Laffer curve
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 201–212