Теология как приют философии

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Астапов, Сергей Н.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
W historii myśli europejskiej były dwa przypadki, kiedy teologia pełniła rolę azylu dla filozofii: w średniowieczu i w XIX wieku. W pierwszym przypadku scholastyka pokazała, że filozofia jako nauka o zasadach i początkach bycia, o pierwszych przyczynach, jest potrzebna religii chrześcijańskiej, bowiem wiara nie ma na tyle przekonującej siły dla człowieka, jak dowody rozumu. W wieku XIX, kiedy dominował światopogląd naukowy, filozofia ponownie odnalazła azyl w teologii, przekonanej, iż bez rozważań o sensie bycia, o relacji tego co jest i co powinno być, nauka staje się antyhumanistyczną.
There were two cases in history of the European thought, when philosophy found the refuge in theology: in the Middle Ages and in the 19th century. In the first case scholasticism demonstrated that philosophy as a theory about principles and beginning of being, and about first causes, is necessary for the Christianity, because faith does not have such persuasiveness as reasoning. In the nineteenth century, when they dominated scientific worldview, philosophy again found refuge in theology, convinced that without consideration about sense of being, and relationship of what is and what should be, science becomes antihumanistic.
Opis
Słowa kluczowe
metafizyka , filozofia , teologia , chrześcijaństwo , метафизика , философия , теология , христианство , metaphysics , philosophy , theology , Christianity
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 87–96