Harmoniczne napięcia i prądu generowane przez nowoczesne napędy stosowane w kopalniach kruszywa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010-06
Autorzy
Koziorowska, Anna
Kuryło, Kazimierz
Bartman, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Sigma-Not, Przegląd Elektrotechniczny
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań pomiarowych napięcia i prądu pobieranego przez system napędowy kopalni kruszywa. Badania przeprowadzono dla trzech stanów pracy urządzeń zainstalowanych w kopalni, przeanalizowano wpływ nieliniowych odbiorników na kształt prądu i napięcia zasilania. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci przebiegów chwilowych napięć i prądów oraz wykresów obrazujących udział poszczególnych harmonicznych w analizowanych przebiegach.
Opis
Słowa kluczowe
odkształcenie napięcia i prądu , wyższe harmoniczne , przemiennik częstotliwości , kopalnia kruszywa
Cytowanie