Wykorzystanie techniki SOCMInt. w zwalczaniu cyberprzestępczości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Konieczny, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Media społecznościowe odgrywają ważną rolę w życiu niemal każdego człowieka. Użytkownicy, publikując konkretne materiały ze swojego życia prywatnego, dostarczają cennej wiedzy internetowym przestępcom. Są przez to narażeni na różne formy cyberprzestępstw, m.in. kradzież tożsamości, cyberprzemoc, oszustwa internetowe. Media społecznościowe muszą być zatem monitorowane przez policję i służby bezpieczeństwa. Wykorzystywanie technik SOCMInt. w przestrzeni internetowej ma decydujący wpływ na całokształt bezpieczeństwa narodowego. W niniejszym artykule przedstawiono niebezpieczeństwa czekające na użytkowników mediów społecznościowych i nowoczesne metody pozyskiwania informacji. Omówiono także najważniejsze kwestie związane z technikami SOCMInt.
Social media plays an important role in almost everyone’s life. Users by publishing specific materials from their private lives provide valuable knowledge to online criminals. As a result, they are exposed to various forms of cybercrime, including identity theft, cyberbullying, and internet fraud. Therefore, social media must be monitored by the police and security services. Using SOCMInt. techniques. in the Internet space, it has a decisive influence on the overall national security. This article presents the dangers waiting for social media users and modern methods of obtaining information. The most important issues related to SOCMInt. techniques were also discussed.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe , cyberprzestępstwa , SOCMInt. , social media , cybercrime
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 137-149