Сферы проявления социальной ответственности предпринимательства

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Шаповал, Валентина Михайловна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka w swoim artykule skupia się na społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorczości. Na uwagę zasługuje podkreślenie, że przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za efekty swojej działalności przed społeczeństwem, ale równieŜ państwo musi dbać o interes przedsiębiorstwa i gospodarki jako całości.
The author in the paper focuses on social responsibility of enterprise. It is important to stress that enterprise is responsible for results of its activity to society, however, the state also has to take care of an enterprise as well as of an economy as a whole.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 437-442