Analiza i archiwizacja pomiarów analogowych z wykorzystaniem cyfrowych rejestratorów ADLINK

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Twaróg, Bogusław
Gomółka, Zbigniew
Żesławska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania cyfrowego rejestratora USB 1901 ADLINK do akwizycji pomiarów i analizy danych analogowych. Przygotowano specjalne skrypty pozwalające analizować badane sygnały z dodatkowym wykorzystaniem algorytmu szybkiej transformaty Fouriera.
The paper presents the concepts of using a digital logger ADLINK USB 1901 to acquisition and analysis of analog data. There are special scripts that allow to analyze test signals using the Fast Fourier Transform algorithm.
Opis
Słowa kluczowe
przetwarzanie analogowo-cyfrowe , akwizycja danych , szybka transformata Fouriera , analog digital processing , data acquisition , Fast Fourier Transform
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 437–443