Monumentalne cmentarzyska eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych między dolną Odrą a środkowym Sanem. Morfologia, chronologia i organizacja przestrzenna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Dariusz, Król
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Opis
Niniejsza monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stanowi rezultat zainteresowań badacza problematyką monumentalnych cmentarzysk w środowisku eneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na terytorium Europy Środkowej.
Słowa kluczowe
Cytowanie