Kapitał ludzki jako akcelerator rozwoju działalności innowacyjnej – wyniki badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pudło, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W sytuacji gdy kapitał ludzki staje się głównym akceleratorem działalności innowacyjnej, przedsiębiorstwa powinny szukać sposobów efektywnej motywacji swoich pracowników. W artykule zaprezentowano ujęcie teoretyczne innowacji w elementach kapitału ludzkiego oraz wyniki badań własnych w obszarze źródeł działalności innowacyjnej. W opracowaniu zasugerowano wykorzystanie wsparcia UE oraz Republiki Słowackiej na finansowanie projektów innowacyjnych, które mogą się stać źródłem finansowej motywacji pracowników stanowiąc część ich zmiennego wynagrodzenia.
Reality shows that human capital is accelerator of innovation activity. In this conditions companies should search ways of effective motivation. In article author presents the role of innovations in elements of human capital and results of own research in area of sources of innovation activity. After analyze of results author suggested using support of EU and Slovakia on financing of innovation projects. Innovation project can be used as a one of ways financial motivations in company.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 189–202