Determinants of Regional Development in the Context of the Globalization Process

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Tsekouras, Yannis
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper deals with factors of regional development that appear in the conditions of globalization. After defining special features of region as a concept, the author discusses both traditional and modern determinants of development and indicates a role of socio-economic policy in new conditions. As growing international interdependence of markets, businesses and nations influence competitiveness and growth, “glocalization” is pointed out as a main determinant of modern developmental policy.
W opracowaniu pod dyskusję poddaje się czynniki rozwoju regionalnego, które ujawniają się w uwarunkowaniach globalizacji. Po zdefiniowaniu specyficznych cech regionu autor przedstawia zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne determinanty rozwoju i wskazuje na rolę polityki społeczno- gospodarczej w nowych uwarunkowaniach. Wobec wpływu wzrastającej międzynarodowej współzależności rynków, przedsiębiorstw i narodów na konkurencyjność i wzrost, wskazuje się na glokalizację jako główny wyznacznik współczesnej polityki rozwojowej.
Opis
Presentation on the 8th International Conference of the Association ASECU, University of Rzeszow, Poland, Rzeszów, 17–18 May, 2012.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 7–15