Modelowanie uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstw zorientowanych projektowo

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Hofman, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma na celu zaprezentowanie teoretycznego modelu opisującego sposób działania przedsiębiorstw zorientowanych projektowo oraz jego zasad jego operacjonalizacji. W artykule zaprezentowana została również metoda badawcza, która za pomocą procedur matematycznych i statystycznych pozwala zbadać, czy model taki znajduje swe potwierdzenie w zebranych danych empirycznych. Potwierdzenie przypuszczeń teoretycznych da możliwość określenia nowej ścieżki rozwoju dla przedsiębiorstw zorientowanych projektowo. Pozwoli ona takim organizacjom efektywnie funkcjonować w warunkach narastającej konkurencji oraz presji innowacyjnej.
The purpose of the paper is to present hypothetical and deductive model describing the modus operandi of project oriented companies (POC’s) and approach to model operationalisation. Due to this statistical procedure, it will be verified whether the matrix arising from the adopted theoretical model differs statistically from the empirical matrix of covariance arising from the system of equations. The fit of the model with the empirical data will be evaluated using χ2, RMSEA and CFI (Comparative Fit Index). How well the theoretical model fits the empirical data is assessed through a number of indicators.
Opis
Słowa kluczowe
kreowanie wartości , przedsiębiorstwa zorientowane projektowo , modelowanie równań strukturalnych , value creation , project oriented company , structural equation modelling
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 139–149