Poszerzona rzeczywistość w edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Potencjał edukacyjny technologii poszerzonej rzeczywistości wynika z jej możliwości prezentacyjnych. Zastosowanie poszerzonej rzeczywistości może stanowić efektywny środek dydaktyczny, który uzupełni lub w pewnym zakresie zastąpi wykorzystywaną bazę dydaktyczną nowoczesnych szkół i uczelni wyższych.
An educational potential of augmented reality results from its visualization abilities. The augmented reality application can be effective mean of teaching. The augmented reality technology can add up to or, in some extent, even replace the didactic assets at modern schools and universities.
Opis
Słowa kluczowe
technologia , poszerzona rzeczywistość , edukacja , technology , augmented reality , education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 124–131