„Mowa dziejów, mądrość poezji. Szkice” – nowa książka prof. dra hab. Gustawa Ostasza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Ożóg, Zenon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The author of the review presents and evaluates Gustaw Ostasz’s book. He draws attention to the multitude of articles it contains and their diversity: there are sketches, reviews, studies - analyzes and interpretations of poems, as well as reflections on the achievements of selected writers. The author recommends the book to students, teachers and literary researchers.
Opis
Słowa kluczowe
writers , poets , history , interpretation of literary works
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 6(15)2020, s. 242–246