The Effect of Stabilization Programmes on Economic Growth

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Nowak, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The primary role of the IMF is to support the members when they have problems with balance of payments disequilibrium. For this purpose IMF developed various stabilization programmes that are based on the monetary approach to the balance of payments. A country can participate in IMF loan when it realizes tight monetary and fiscal policies. During period 1953–2011 a lot of countries participated in IMF programmes and the amount of approved IMF loans increased exponentially. There are a lot of empirical studies that focus on the effect of IMF’s stabilization programmes on output growth in supported countries. Most of them show that the participation in IMF loan programmes reduce or have negative impact on the output growth at least in short-run.
Kraje, które mają zachwianą równowagę bilansu płatniczego mogą skorzystać z pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W tym celu MFW uruchomił różne programy stabilizacyjne, których podstawę stanowi monetarystyczny model bilansu płatniczego. Kraje, które uzyskują finansowe wsparcie od MFW zobowiązują się realizować restrykcyjną politykę fiskalną i pieniężną w trakcie trwania kredytu. W latach 1953–2011 bardzo dużo krajów uczestniczyło w programach stabilizacyjnych MFW, a kwota udzielonych pożyczek rosła w sposób wykładniczy. Wielu ekonomistów badało wpływ programów stabilizacyjnych na wzrost gospodarczy krajów, które korzystają ze wsparcia MFW. Z większości badań empirycznych wynika, że przynajmniej w krótkim okresie uczestnictwo w programie stabilizacyjnym ma niekorzystny wpływ na stopę wzrostu gospodarczego. Następuje spowolnienie wzrostu lub wręcz jego zahamowanie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 27–34