Konkurencyjność przedsiębiorstwa w oparciu o czynnik ludzki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Szara, Katarzyna
Łoński, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W XXI wieku kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Ten artykuł zawiera analizę zasobów pracy w Lubella SA. W zachodzące zmiany zaangażowani są pracownicy wszystkich szczebli struktury organizacyjnej miejsce w stylu zarządzania Lubella SA. Efektem są lepsze procesy kadrowe jak planowanie, rekrutacja personelu, szkolenia, oceny, płatności, kształtowanie relacji między związkami a zarządem. W ten sposób przedsiębiorstwo zyskuje przewagę konkurencyjną.
In 21st century human capital is one of the most important enterprise resources. The paper contains the analysis of work resources in Lubella SA. Employees of all levels of organizational structure are involved in the changes taking place in the management style of Lubella SA. The effects comprise better staff processes like planning, staff recruitment, training, evaluation, payments, shaping relationships between unions and management. This way the enterprise gains the competitive superiority.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 169-177