Analiza kapitału intelektualnego organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Czekaj, Janusz
Jabłoński, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodyczne kierunki dyrektyw dotyczące analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji. Tworzy przegląd podejść naukowych do tego tematu. Uważa podejście organiczne za najbardziej adekwatny sposób analizy intelektualnej kapitał jako zasoby organizacji. Podkreśla konieczność integracji obu działań oddolnych i odwrotne podejścia oraz miękkie i twarde pomiary w analizie kapitału intelektualnego organizacji.
The paper is presenting methodic directive lines concerned with analyze and measurement of intellectual capital of organization. Produces the review of scientific approaches to that topic. Considers organic approach as the most adequate way to analyze intellectual capital as the resources of organization. Stresses the necessity to integrate both bottom-up and reverse approaches and soft and hard measurements in analyzing intellectual capital of organization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 27-36