The presence of public institutions in social networks

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Papińska-Kacperek, Joanna
Polańska, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The ICT tools affect many aspects of daily life as well as on the functioning of public institutions that could not ignore them in their activities. Many applications have been implemented, both to facilitate the organization of work in public institutions, as well as to allow using of new communication channels with citizens. A variety of new services were made available on-line, but their low usage resulted in the need to find tools for closer interaction with potential customers of e-government. Both the public administration as well as cultural institutions should use new communication channels with their customers, remembering the risks associated with the procedures. Therefore, the article discusses profile examples on popular social networks created by tax administrations and museums in selected countries. The aim of the article is to analyze the behavior of public institutions in SM from the comparative and international point of view.
Narzędzia ICT wpływają na wiele aspektów codziennego życia, również na funkcjonowanie instytucji publicznych, które nie mogły pominąć ich w swojej działalności. Wdrożono wiele aplikacji zarówno ułatwiających organizację pracy w instytucjach publicznych, jak i pozwalających na użycie nowych kanałów komunikacji z obywatelami. Przygotowano ofertę nowych usług dostępnych online, ale ich niewielkie użycie spowodowało potrzebę szukania narzędzi ściślejszej interakcji z potencjalnymi klientami e-administracji. Zarówno administracja publiczna, jak instytucje kulturalne powinny wykorzystywać nowy sposób komunikacji ze swoimi klientami, pamiętając o zagrożeniach związanych z nowym sposobem działania. W artykule omówiono przykłady wykorzystania profilu na najpopularniejszych portalach społecznościowych przez administracje skarbowe i muzea w wybranych krajach świata. Celem artykułu jest analiza zachowań instytucji publicznych w sieciach społecznościowych w ujęciu porównawczym i międzynarodowym.
Opis
Słowa kluczowe
SM , electronic government , word of mouth marketing , media społecznościowe , administracja elektroniczna , marketing szeptany
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 227–237